Polityka jakości

ALU International Shipyard Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie produkcji konstrukcji aluminiowych przeznaczonych dla przemysłu okrętowego oraz produkcji elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych z aluminium wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych.

Zarząd Spółki, jak również wszyscy jej pracownicy, przykładają szczególną wagę do wysokiej jakości wykonania produkowanych konstrukcji aluminiowych, mając pełną świadomość jej wpływu na późniejsze bezpieczeństwo eksploatacyjne wyprodukowanych wyrobów. Jakość wykonania naszych konstrukcji aluminiowych jest weryfikowana poprzez wymagane kontrole i badania, dzięki czemu uzyskujemy pewność, że każdy nasz Klient otrzymuje wyrób zgodny ze wszystkimi wyspecyfikowanymi wymaganiami, a w szczególności z wymaganiami bezpieczeństwa jego użytkowania.

Do naszych głównych celów, jakie realizujemy, mających zapewnić, jak najlepsze spełnianie oczekiwań naszych obecnych, jak i potencjalnych Klientów, należą:

 • systematyczny rozwój przedsiębiorstwa poprzez pozyskiwanie nowych rynków zbytu i produkcję konstrukcji aluminiowych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • wdrażanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie międzynarodowych standardów jakości w produkcji
  i zarządzaniu, ukierunkowanych na spełnienie wymagań Klientów, jak również przestrzeganie i spełnianie wszelkich innych wymagań, w tym przepisów prawnych, mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności,
 • podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników,
 • wzbogacanie oferty handlowej dla Klientów dzięki stałemu śledzeniu światowych trendów w zakresie standardów i technologii spawania konstrukcji aluminiowych.

Osiągnięcie powyższych celów umożliwia nam:

 • stały rozwój kwalifikacji i budowanie świadomość pracowników w odniesieniu do powierzanych im zadań,
 • staranny dobór dostawców usług i materiałów spawalniczych,
 • nadzór i monitoring wszystkich realizowanych procesów produkcyjnych i zarządczych,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery i bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich zatrudnionych,
 • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm: ISO 9001, ISO 3834-2 i EN 1090-1, obejmującego system zakładowej kontroli produkcji w zakresie produkcji elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych z aluminium wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych.


CERT_ISO3834_EN_sCertISO1090

Niniejsza polityka jakości jest dostępna dla wszystkich pracowników ALU International Shipyard Sp. z o.o. i jest im zakomunikowana, podlegając systematycznym przeglądom pod względem jej ciągłej przydatności i aktualności.