Kontakt

  • Kontakt

    Alu International

Alu International SHIPYARD Spółka z o.o.
ul. Przełom 15
PL-80643 Gdańsk
tel. 58 3432820
fax 58 3432821
e-mail: stocznia@alu.com.pl
NIP: 583-25-39-232
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 0000149112
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 100 000 zł

ALU INTERNATIONAL – Kontakt