Contact

  • Contact

    Alu International

Alu International SHIPYARD Spolka z o.o.
ul. Przelom 15
PL-80643 Gdansk
tel.+48 58 3432820
fax +48 58 3432821
e-mail: stocznia@alu.com.pl
VAT: 583 25 39 232
Court: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 0000149112
Nominal capital wholly paid: 100 000 zł

ALU INTERNATIONAL – Contact