Usługi ważenia

Swiadczymy usługę wypożyczenia wagi hakowej firmy TAMTRON typu BSC-D 75t. wraz z operatorem

Warunki wypożyczenia: cena za jednodniowe wypożyczenia wagi to 1.500,- PLN + VAT plus koszt operatora 100,- PLN + VAT za 1 RBG od momentu wyjazdu do powrotu – przy założeniu, że Zamawiający organizuje transport.

Warunkiem koniecznym wynajmu jest wysłanie zamówienia w formie mailowej na adres zaopatrzenie@alu.com.pl określającego dzień, godzinę odebrania wagi z operatorem oraz szacowaną godzinę zakończenia operacji oraz otrzymanie potwierdzenia takiej możliwości.

Operator ALU jest warunkiem koniecznym.

Długość kabla dla odczytu wskazania 30m.